قرارداد فضای سبز شهرداری

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده فضای سبز

7,000 تومان
قرارداد آماده فضای سبز قرارداد آماده فضای سبزبین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و 3 تبصره در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده فضای سبز شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد تعهدات پیمانکار پیمانکار اقرار و اعتراف می نماید که […]
سبد خرید