قرارداد قالب بندی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده قالب بندی

5,000 تومان
قرارداد آماده قالب بندی این قرارداد در 10 ماده و 7 تبصره و در 4 نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد . مواد قرارداد آماده قالب بندی: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد مشخصات فنی تعهدات پیمانکار موارد […]
سبد خرید