قرارداد لوله کشی گاز خانگی

در حال نمایش 2 نتیجه

قرارداد آماده لوله کشی

5,000 تومان
قرارداد آماده لوله کشی قرارداد آماده لوله کشی بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 11 ماده و 2 تبصره در 12 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده لوله کشی شامل ماده های زیر میباشد : موضوع  قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت  تعهدات کارفرما […]

قرارداد آماده لوله کشی گاز

5,000 تومان
قرارداد آماده لوله کشی گاز این قرارداد آماده لوله کشی گاز در 9 صفحه، 16انواع اجناس مصرفی ماده و 2 تبصره و 3 نسخه تهیه شده و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد . مواد این قرارداد شامل: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قراراد داد مدت قرارداد نحوه پرداخت تعهدات کارفرما […]
سبد خرید