قرارداد مشارکت در ساخت

در حال نمایش 2 نتیجه

قرارداد آماده مشارکت

7,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین می باشند، امضا و مبادله گردید. مفاد این قرارداد شامل: موضوع قرارداد آورنده طرفین قدر السهم طرفین مدت قرارداد تعهدات شریک تعهدات پیش فروش […]

قرارداد آماده مشارکت در ساخت

13,000 تومان
قرارداد آماده مشارکت در ساخت قرارداد آماده مشارکت در ساخت بین کارشناس و مالک تهیه تنظیم شده است و داری 9 ماده و در 4 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده مشارکت در ساخت دارای ماده های زیر می باشد : طرفین قرارداد موضوع قرارداد آورده های دو طرف نسبت سهم الشرکه طرفین مدت […]
سبد خرید