قرارداد پیمانکاری سفت کاری

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده سفت کاری

5,000 تومان
قرارداد آماده سفت کاری قرارداد آماده سفت کاری بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 7 تبصره در 9 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده سفت کاری شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد   مشخصات فنی اسناد و مدارک قرارداد تعهدات  پیمانکار تعهدات کارفرما مبلغ […]
سبد خرید