قرارداد پیمانکاری نظافت ساختمان

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده پیمانکاری نظافت

7,000 تومان
قرارداد آماده پیمانکاری نظافت قرارداد آماده پیمانکاری نظافت بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 12 ماده و 5 تبصره و در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده پیمانکاری نظافت شامل ماده های زیر می باشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت ناظر قرارداد کسورات قانونی […]
سبد خرید