قرارداد پیمانی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت

5,000 تومان
قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت در 4 صفحه، 16 ماده و 1 تبصره تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: موضوع پیمان و محل اجرای کار اسناد و مدارک پیمان مبلغ و ضریب پیمان مدت پیمان دوره تضمین نظارت تاییدات و تعهدات پیمانکار شرایط فورس ماژور […]
سبد خرید