قرارداد کاری اماده

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده کار با مدت محدود کارمزد ساعتی

5,000 تومان
قرارداد آماده کار با مدت محدود کارمزد ساعتی این قرارداد در 2 نسخه، 4 صفحه ای و در 20 ماده و 8 تبصره تنظیم گردید و به امضاء طرفین قرارداد میرسد و یک نسخه نزد طرف اول و نسخه دیگر نزد طرف دوم خواهد بود. همگی نسخه ها حکم واحد را خواهند داشت. مواد قرارداد […]
سبد خرید