قرارداد کار

در حال نمایش 4 نتیجه

قرارداد آماده کار

5,000 تومان
این قرارداد آماده کار که بین کارفرما و کارمند عقد میگردد، در 2 صفحه، 9بند و 3 تبصره گردآوری شده است. بندهای قرارداد آماده کار: مدت قرارداد موضوع قرارداد ساعت کار حق السعی و سایر مزایا نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این امکان را می دهد تا تغییرات لازم را […]

قرارداد آماده کار با مدت محدود کارمزد ساعتی

5,000 تومان
قرارداد آماده کار با مدت محدود کارمزد ساعتی این قرارداد در 2 نسخه، 4 صفحه ای و در 20 ماده و 8 تبصره تنظیم گردید و به امضاء طرفین قرارداد میرسد و یک نسخه نزد طرف اول و نسخه دیگر نزد طرف دوم خواهد بود. همگی نسخه ها حکم واحد را خواهند داشت. مواد قرارداد […]

قرارداد آماده کار معین و مدت محدود

5,000 تومان
قرارداد آماده کار معین و مدت محدود این قرارداد در 2 صفحه، 9 ماده و 2 تبصره تنظیم شده است تا شما کاربران گرامی بتوانید از آن استفاده کنید. مواد قرارداد آماده کار معین و مدت محدود: مدت قرارداد و محل کار موضوع قرارداد ساعت کار حق السعی و… نکته: فایل به صورت WORD می […]

قرارداد آماده کارجو

5,000 تومان
قرارداد آماده کارجو این قرارداد در 3 نسخه مشتمل بر 7 ماده تنظیم گردیده و همه نسخ آن دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و معتبر می باشند. موضوع قرارداد مبلغ قرارداد تعهدات کاریابی تعهدات کارجو اقامتگاه طرفین قرارداد مرجع حل اختلاف فسخ قرارداد نکته: فایل به صورت WORD می باشد و به شما این […]
سبد خرید