متن قرارداد ساختمانی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده نظارت بر اجرای ساختمان

6,000 تومان
قرارداد آماده نظارت بر اجرای ساختمان این قرارداد آماده نظارت بر اجرای ساختمان در 10 صفحه، 8 ماده و 6 تبصره گردآوری شده است. این 8 ماده شامل: موضوع قرارداد مدت قرارداد تعهدات مهندس ناظر تعهدات مالک سایر شرایط حق الزحمه مهندس ناظر و نحوه پرداخت آن فسخ , تعلیق , خاتمه قرارداد حل اختلاف […]
سبد خرید