متن قرارداد ساختمانی

نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده نظارت بر اجرای ساختمان

6,000 تومان
قرارداد آماده نظارت بر اجرای ساختمان این قرارداد آماده نظارت بر اجرای ساختمان در 10 صفحه، 8 ماده و 6 تبصره گردآوری شده است. این 8 ماده شامل: موضوع قرارداد مدت قرارداد تعهدات مهندس ناظر تعهدات مالک سایر شرایط حق الزحمه مهندس ناظر و نحوه پرداخت آن فسخ , تعلیق , خاتمه قرارداد حل اختلاف […]
سبد خرید