نرم افزار جامع اطلاعات بیمارستانی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

7,000 تومان
قرارداد آماده فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی این قرارداد در 7 صفحه، 12 ماده و 62 بند تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی: مشخصات طرفین قرارداد موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت تعهدات جاری تعهدات کارفرما آموزش و راه اندازی […]
سبد خرید