نمونه قرارداد تعویض قطعه

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده تعویض قطعه

5,000 تومان
قرارداد آماده تعویض قطعه قرارداد آماده تعویض قطعه در 4 صفحه، 14 ماده و 12 بند تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت دوره تضمین قرارداد تضمین حسن انجام کار ناظر قرارداد خسارات تأخیر فسخ قرارداد حوادث غیرمترقبه حل اختلاف سایر شرایط قرارداد اقامتگاه مواد و نسخ […]
سبد خرید