نمونه قرارداد مترمربع زیربنا

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده متر مربعی زیربنا

5,000 تومان
قرارداد آماده متر مربعی زیربنا قرارداد آماده متر مربعی زیر بنا در 13 صفحه و 15 ماده و 2 تبصره گردآوری شده است. مواد قرارداد: موضوع پیمان اسناد و مدارک پیمان مبلغ و ضریب پیمان مدت پیمان دوره تضمین نظارت تعدیل آحاد بها نیروی انسانی , مصالح و تدارکات پیش پرداخت تضمین انجام تعهدات و […]
سبد خرید