نمونه قرارداد مدیریت طرح

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده مدیریت طرح

19,000 تومان
قرارداد آماده مدیریت طرح این قرارداد آماده مدیریت طرح در سه بخش گردآوری شده است. این سه بخش شامل: قرارداد مدیریت طرح: موضوع قرارداد اسناد و مدارک مدت قرارداد حق الزحمه تعهدات طرفین قرارداد نشانی دو طرف شماره نسخه های قرارداد شرایط عمومی تعاریف و مفاهیم: قرارداد موافقت نامه شرایط عمومی شرایط خصوصی کارفرما مدیر […]
سبد خرید