پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان

در حال نمایش یک نتیجه

پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان

5,900 تومان
تعداد گویه : 10 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط
سبد خرید