پروپوزال روانشناسی

نمایش 1–12 از 91 نتیجه

بررسی رابطه علی سرمایه های روانشناختی و جهت گیری مذهبی

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 21

پروپوزال آموزش CBT روش داتیلیو بر دلزدگی زناشویی و حل تعارض

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 24

پروپوزال اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر توانایی‌ های شناختی

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 19

پروپوزال اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی و اضطراب

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 20

پروپوزال اثربخشی آموزش سبکهای فرزندپروری در پیشگیری اعتیاد

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 88

پروپوزال اثربخشی آموزش علوم تجربی بر اساس نقشه مفهومی

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 26

پروپوزال اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 23

پروپوزال اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش خودکارآمدی

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 19

پروپوزال اثربخشی تئاتر درمانی بر ناگویی هیجانی

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 22

پروپوزال اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی هیمبرگ CBGT

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 18

پروپوزال اثربخشی درمان فراشناخت بر تصویر بدن و کنترل عواطف

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 17

پروپوزال اثربخشی درمان های شناختی رفتاری مبتنی بر الگو هافمن

29,900 تومان
نوع فایل: Word منابع ایرانی و خارجی: دارد تعداد صفحات: 24
سبد خرید