پیشینه خودکارآمدی تحصیلی

در حال نمایش یک نتیجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی

23,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا (1997) روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت های فرد به توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیت ها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. 34 […]
سبد خرید