خودپنداره در کودکان

در حال نمایش 2 نتیجه

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس

5,500 تومان
تعداد گویه: 80 روایی و پایایی: دارد نمره گذاری: دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه خودپنداره کودکان لیپسیت (SC)

5,000 تومان
تعداد گویه: 22 روایی و پایایی: دارد نمره گذاری: دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقاله مرتبط
سبد خرید