دریافت پرسشنامه

در حال نمایش 4 نتیجه

پرسشنامه خودکارآمدی مادران در مادری کردن

7,500 تومان
تعداد گویه : 20 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه صلاحیت اخلاقی مارتین و آشتین

6,000 تومان
تعداد گویه : 39 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه عام گرایی (1390)

5,500 تومان
تعداد گویه : 50 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه كار تیمی

5,000 تومان
تعداد گویه : 43 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

سبد خرید