پرسشنامه انگیزش ورزشی sms

در حال نمایش یک نتیجه

پرسشنامه تجدیدنظر شده انگیزش ورزشی (SMS-II)

9,000 تومان
تعداد گویه : 17 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط
سبد خرید