پیشینه تحقیق یادگیری مشارکتی

در حال نمایش یک نتیجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری

29,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری با وجود اینکه ممکن است برخی از رفتارهای انسان ، واکنشی ناشی از محیط و یا رفتارهای دیگران باشد ولی به نظر می رسد که بیشتر رفتارهای انسان بر اساس آموخته های اوست . انسان در واقع هیچگاه از یادگیری فارغ نخواهد شد ، در محیط کاری خود از […]
سبد خرید