پیشینه پژوهش آموزش کارکنان

در حال نمایش یک نتیجه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان

21,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان منظور از آموزش کارکنان کلیه مساعی و کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ، مهارتهای فنی ، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی […]
سبد خرید