استرس در پرستاری

در حال نمایش 3 نتیجه

پرسشنامه استرس پرستاری (NSS)

9,900 تومان
تعداد گویه: 34 روایی و پایایی: دارد نمره گذاری: دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه تجدید نظر شده استرس پرستاری فرنچ و همکاران (2000)

6,500 تومان
تعداد گویه : 57 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار رادوین و کابرال (2010)

5,000 تومان
تعداد گویه : 5 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط
سبد خرید