دانلود پرسشنامه استاندارد

نمایش 1–12 از 94 نتیجه

پرسشنامه آزار عاطفی براهیمی (2008)

5,900 تومان
تعداد گویه : 80 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آسایش روانی

5,000 تومان
تعداد گویه : 40 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ابعاد فرهنگ دانشگاهی

8,900 تومان
تعداد گویه : 93 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اجتناب از تلاش تحصیلی

5,000 تومان
تعداد گویه : 11 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه احساس شرم اندرو و همکاران (2002)

5,900 تومان
تعداد گویه : 7 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه احساس شرم کوهن

7,200 تومان
تعداد گویه : 8 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ادراک سودمندی تکلیف درسی

7,900 تومان
تعداد گویه : 10 نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام (۲۰۰۱)

5,200 تومان
تعداد گویه : 27 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک/ارگانیک)

5,000 تومان
تعداد گویه : 10 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارگونومی محیط کار هریس و بلادن (۱۹۹۹)

5,500 تومان
تعداد گویه : 26 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF پرسشنامه ارگونومی محیط کار

پرسشنامه استاندارد آمادگی فرصت یابی حرفه ای آلون (2001)

7,900 تومان
تعداد گویه : 25 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد اختلال کمبود توجه – بیش فعالی سوانسون و همکاران

5,500 تومان
تعداد گویه : 18 روایی و پایایی : دارد نمره گذاری : دارد نوع فایل : Word , PDF همراه با مقالات مرتبط
سبد خرید